MENY LUKK

Kjøpsbetingelser

1. Definisjon av parter
De følgende betingelsene gjelder alle bestillinger (ordre) som kunden – heretter omtalt som «du», «deg» eller «ditt» - sender til KongressPartner, NO892220212MVA – heretter omtalt som «KongressPartner», «vi» eller «oss» - via KongressPartners nettsted, mobilnettsted, via telefon eller e-post. Det at du bruker kongresspartner.no og/eller sender en bestilling, betyr at du samtykker til disse betingelsene før du sender inn en bestilling.

Kun personer som er 18 år eller eldre, som ikke er under vergemål kan legge inn en ordre. En presentasjon av bestemte produkter eller tjenester på kongresspartner.no på et bestemt tidspunkt utgjør ikke en garanti om at disse produktene eller tjenestene vil være tilgjengelige på et hvilket som helst tidspunkt. Vi forbeholder oss retten til når som helst å trekke tilbake et hvilket som helst produkt. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse betingelsene fra tid til annen uten at du blir varslet om det på forhånd. Den versjonen av betingelsene som bestillingen din er underlagt, er den som er tilgjengelig på kongresspartner.no på det tidspunktet du sendte bestillingen/ordren.

2. Generelle vilkår
Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra www.kongresspartner.no og dens undersider (e-post, telefon, nettside, SMS og lignende). Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Varer fra netthandelen kan som hovedregel kun bestilles for levering i Norge. Levering utenfor landets grenser må avtales nærmere med kundeservice. Kundeservice: christin@kongresspartner.no Alle priser står inkl. mva og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil fremkomme før bestillingen legges, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker.

3. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Betaling
Kunden velger selv en av to betalingsmetoder, enten få tilsendt faktura og betale via nettbank eller direkte betaling med VIPPS. All informasjon som sendes oss, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. Du som sluttkunde kan være helt trygg på at dine opplysninger aldri kommer på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

5. Levering og forsinkelse
Når bestilling er sendt vil du motta bekreftelse pr e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt mobilnummer slik at vi får varslet deg når evnt endringer skjer.
 

6. Kjøpsprosessen
1. Valg av tjeneste
3. Valg av betalingsmåte
4. Registrering
5. Bekreftelse av bestillingen
6. Mottak av ordrebekreftelse på e-post
7. Bekreftelse av sendt bestilling pr. e-post eller SMS

7. Bytte/angrerett
Angrefristen gjelder spesifikke avbestillingsregler som står i påmeldingskjema ved hvert arrangement.  Dette må avkrysses for både lest og akseptert for at påmeldingskjema kan sendes oss.

8. Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive- /trykkfeil kan forekomme.


9. Personopplysninger og annen informasjon
Se https://www.kongresspartner.no/no/personvernerklaering

Vi tilbyr kommunikasjon via e-post og SMS. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av via link nederst i e-posten.


10. Kundens plikter
Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så fremt det ikke kan påvises at dette er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Det er kundens ansvar at mobilnummer og e-post er korrekt slik at vi får varslet deg når din pakke er klar til utlevering.

11. Endringer i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår.

12. Ekstraordinære forhold
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

13. Kopiering og opphavsrett
Alt innhold på www.kongresspartner.no tilhører KongressPartner og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra KongressPartner AS.

14. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes retter vi os etter Forbrukerrådets vedtak, og saken kan bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.
 

15. Bytte/angrerett:

I følge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager fra den dagen kjøperen mottok tjenesten. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt. Returporto betales av kunden.

 

16. Reklamasjon:

Dersom det foreligger en mangel ved varen må det, innen rimelig tid, bli gitt beskjed pr e-post om dette (christin@kongresspartner.no). Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.


17. Firmainformasjon
KongressPartner AS
Forretningsadresse: Bergerbukta 9. 3075 Berger
Organisasjonsnummer: 984080654
MVA-nr.: NO 892220212 MVA
E-post: christin@kongresspartner.no
15.12.2020

 

Jens Veiersted

Godt gjennomførte kongresser med fornøyde deltagere og utstillere

 

Jens Veiersted
Jens Veiersted
- Ernæringsterapeut - Tunsberg Medisinske Skole
Margot Carlsen

Å delta på KongressPartners arrangement er alltid en glede! Profesjonelt gjennomført med personlig preg – føler seg alltid velkommen!

 

Margot Carlsen
Margot Carlsen
- Sykepleier ved Bergensklinikkene
Christin Foss

Uansett hvilke oppdrag vi påtar oss – målet er: Fornøyde kunder i fokus!

Christin Foss
Christin Foss
- KongressPartner